Matka pięknej miłości

Maryja, „Matka pięknej miłości” (Syr 24, 24), wyzwoli twe serce z wszelkiego niepokoju sumienia i z wszelkiego zniewolenia lękiem. Maryja twe serce otworzy i rozszerzy tak, że będziesz biegł po drodze przykazań (zob. Ps 118, 32) Jej Syna ze świętą swobodą dzieci Bożych.
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny