Ufność i wola poprawy

„Jakikolwiek więc jest stan naszej duszy, uciekajmy się z ufnością do tej drogiej Matki, a będziemy zbawieni. Pamiętajmy jednak, iż aby doznać Jej szczególnej opieki, trzeba mieć koniecznie przynajmniej wolę poprawy” (św. Alfons Maria Liguori).