Odpowiedzialność za słowo (57)

Wielki to rozum nie działać z pośpiechem i zbytnio nie przywiązywać się do osobistego rozumienia rzeczy.
Właściwością jest również prawdziwej mądrości nie dawanie wiary bez rozróżnienia wszystkiemu, co ludzie mówią, a tym bardziej opowiadanie tego wszystkiego, co się słyszało i czemu się uwierzyło drugim (…).
Ach! Jakżeż dobrze, jak koniecznym to jest dla utrzymania pokoju, zachować o cudzych sprawach milczenie, nie wierzyć wszystkiemu, co się słyszy, lub bez zastanowienia i krytyki powtarzać pochwycone wieści!

Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach