Boża pomoc i ludzka aktywność

„Jeśli Pan nie zbuduje domu,
próżno pracowali, którzy go budują” (Ps 126, 1).

Zawsze przed podjęciem ważniejszych decyzji czy działań, najpierw pomódlmy się serdecznie o światło i Bożą pomoc.