Modlitwa pokorna i staranna

Modlitwa pokorna – w uniżeniu wobec Majestatu Boga.
Modlitwa staranna.
Modlitwa z czystego serca.

Na czym polega pierwszy i najlepszy warunek, aby modlitwa była skuteczna?
Pierwszym i najlepszym warunkiem skuteczności modlitwy jest być w stanie łaski, albo pragnąć w nim być.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X