Odpowiedzialność za słowo (55)

„Nigdy osoba prawdziwie zacna i cnotliwa nie utraci czci i honoru. Nikt mądry w zasadzie nie wierzy potwarcom; każdy uważa ich za złych i przewrotnych ludzi.
Najlepszy sposób naprawiania nieszczęść i krzywd, jakich obmowa bywa przyczyną, jest pogardzać językami potwarców, jako narzędziami złego, odpowiadając na obmowę świętą skromnością i współubolewaniem.
Wierzcie mi, że cześć dobrych i sprawiedliwych ludzi znajduje się w nieustannej opiece Pana Boga, który zezwala czasami na jej zachwianie, ale tylko w celu doświadczenia cierpliwości. Bóg nigdy nie pozwoli na zupełną ruinę czci i opinii zacnych ludzi, ale owszem w krótkim stosunkowo czasie podnosi ich w oczach świata” (św. Franciszek Salezy)
.

Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach