Odpowiedzialność za słowo (54)

„Usłuchaj mojej mowy, a bardzo mało zajmować cię będą wszystkie ludzkie gadaniny. Gdyby nawet opowiadano o tobie wszystko, co tylko najczarniejsza złość wymyśleć jest zdolna, zbrukać cię to nie będzie miało siły, jeżeli pozwolisz tym słowom przejść mimo uszu, na podobieństwo słomki, którą wiatr unosi. Zali stracisz choćby jeden włos z głowy?” (z »Naśladowania»).
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach