Przypomnienie elementarne

Nigdy Kościół Katolicki nie uczył, że należy być posłusznym nie biorąc pod uwagę zawartości merytorycznej danego polecenia czy nakazu. Nieposłuszeństwo poleceniom czy nakazom będącym w sprzeczności z katolickim depozytem wiary, jest posłuszeństwem Bogu. Nasz święty obowiązek! – więcej