Odpowiedzialność za słowo (52)

Jeśli nie możesz zamknąć ust obmawiającemu, niechaj wyraz twej twarzy smutny i poważny odpycha nagromadzone chmury, które się zbierają nad głową bliźniego, niechaj zimno, rozlane na twym obliczu, mrozi słowa na ustach potwarcy, a twoje milczenie niechaj będzie na tyle wymowne, aby choć milcząco potępiało treść rozmowy, której przeszkodzić i przerwać nie jesteś w możności.
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach