Kanon 13 Sesji VII Soboru Trydenckiego

Michał Rzepka, Kanon 13 Sesji VII Soboru Trydenckiego, konstytucja Quo Primum a zakres zmian w liturgii.
Artykuł pouczający. Wspomniany Kanon uzasadnia obowiązek trwania przy kulcie katolickim, nie reformowanym.
Jest możliwość wydruku (format pdf) – więcej