Odpowiedzialność za słowo (50)

„Ludzie prawdziwie myślący o swoim zbawieniu starannie unikają zastanawiania się nad wadami drugich, mają oni bowiem nieustannie własną nędzę przed oczami (Święty Franciszek Salezy).
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach