Odpowiedzialność za słowo (49)

Powtarzasz to, coś słyszał, że mówiono.
Ale, zali jesteś pewnym, że to prawda? Rzadko bardzo, żeby dwie osoby jeden i ten sam fakt jednakowo ściśle opowiadały.
Najczęściej pierwszy, co rozgłosi rzecz ujemną jest w błędzie i fałszywie oskarża niewinnego.
Gdyby nawet mówił prawdę, zawsze korzystniej jest nie wierzyć i powstrzymywać swój stanowczy sąd.
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach