Pokora i czujność

Św. Piotr Apostoł z troską nalega:

“Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje”. Uniżajcie się zatem pod potężną ręką Bożą, aby was wywyższył w czasie nawiedzenia, wszelką “troskę waszą na niego składajcie”, gdyż on ma pieczę o was. Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł. Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że to samo utrapienie spotyka braci waszych na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał was do swej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, udoskonali, utwierdzi i ugruntuje trochę utrapionych. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.
1 P 5, 5-11