Odpowiedzialność za słowo (47)

Zastosujmy się w życiu do tych dwóch zasad, podyktowanych prawdziwą miłością bliźniego:
1) nigdy nie mówić o innych tego, czego, rozsądnie biorąc, nie życzylibyśmy sobie, aby o nas opowiadano;
2) nigdy nie mówić bez słusznej potrzeby o bliźnich, a zawsze tylko dobrze.
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach