Odpowiedzialność za słowo (30)

Słuchający obmowy podobni są pod względem odpowiedzialności do paserów, czyli przechowujących kradzione rzeczy, którzy stają się współwinnymi dokonanej kradzieży. I rzeczywiście, zginęłaby ze świata rasa obmówców i plotkarzy, gdyby nie było osób, które chętnie nadstawiają ucha na szarpanie sławy bliźnich. Jeżeli ta wada z każdym dniem nabiera plagowej cechy w naszym społeczeństwie, to tylko z tego powodu, że wszyscy chętnie słuchamy, otwieramy drzwi naszych domów plotkarzom, obmówcom i potwarcom. Spróbujcie ich nie słuchać, a sami z obawy utracenia czci i opinii nałożą kagańce przewrotnym skłonnościom języka.
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach