Odpowiedzialność za słowo (29)

Jeżeli język, który upodobał sobie rozsiewanie złego o ludziach po świecie, jest zbrodniczym, to również i ucho, które chętnie słucha i skrzętnie zbiera plotki i potwarze, stanowczy bierze udział tak w zbrodni, jak w odpowiedzialności za nią. Święty Paweł uczy, że nie tylko ci, którzy grzech popełniają, zasługują na karę, ale również i ci, co się na grzech zgadzają i temuż pobłażają. Święty Tomasz, odnośnie do grzechu obmowy tak się wyraża: „Kto przysłuchuje się obmowie bez żadnego zaprzeczenia lub oburzenia wygląda, że się na nią zgadza i w zupełności potwierdza, a zatem bierze udział w grzechu. Jeżeli wywołuje obmowę i znajduje w niej zadowolenie z powodu nienawiści do osoby, będącej przedmiotem obmowy, zarówno grzeszy jak sam obmówca, a częstokroć w silniejszym stopniu”.
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach