Odpowiedzialność za słowo (28)

Trzymajcież (…) w tajemnicy słabe strony waszych braci. Ten człowiek jest grzeszny i niedoskonały, ale czy ty jesteś bez grzechu? Popełnił zły czyn, czyżby jego grzechy były twoją cnotą? On ma wady, ale i ty również wiele słabych masz stron. Być może, iż te same w ukryciu posiadasz wady, które o innych opowiadasz i ze źle ukrytą nienawiścią powiększasz?
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach