Odpowiedzialność za słowo (27)

Ujawniać bez słusznej potrzeby lub ważnego powodu winy i przestępstwa drugich, czyż nie jest to jawnym przekroczeniem podstawowych zasad cnoty miłości, która nam nakazuje kochać bliźniego jak siebie samego? Czybyście chcieli, aby opowiadano wasze ukryte wady lub występki?
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach