Odpowiedzialność za słowo (26)

Potwarz i obmowa z natury swojej są śmiertelnym grzechem.
„Wielkość grzechów popełnionych względem bliźniego – pisze święty Tomasz – ocenia się wielkością krzywdy, jaką mu wyrządzamy, a krzywda ta z kolei mierzy się doniosłością dobra, jakie z tej przyczyny utracił”.
Otóż rozróżniamy trzy rodzaje dobra ludzkiego: dobro duszy, dobro ciała, dobro ziemskie.
Dobro duszy jest najważniejsze.

Dobro ciała przewyższa dobro ziemskie.
Ze wszystkich zaś dóbr ziemskich dobra sława i opinia – ponieważ zbliża się najbardziej do dobra duszy – jest najcenniejszą. Tracąc ją, znajdujemy się w niemożności wypełnienia wielu dobrych uczynków i pożytecznych czynności. Stąd też Duch Święty przestrzega:
„Starajcie się mieć dobrą sławę, albowiem to jest dobro pożyteczniejsze od tysiąca najcenniejszych skarbów”.
Nie potrzeba zatem więcej dowodów, aby wykazać, że obmowa w rodzaju swoim jest grzechem większym od kradzieży, chociaż nie równa się zabójstwu.

Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach