Szlachetna intencja Św. Grzegorza z Nazjanzu

Pisze hagiograf:

Ocalało aż 507 jego poetyckich utworów. Opiewa w nich tajemnice wiary, swoje osobiste przeżycia, uniesienia mistyczne i wydarzenia współczesne. Jak bowiem sam się wyraził, chciał, aby jego pisma poetyckie wytrąciły z rąk młodzieży chrześcijańskiej wiersze poetów pogańskich.