Kto Polak, niech przybiega!

W Katechizmie Katolickim Św. Piusa X czytamy:

Komu składana jest Ofiara Mszy Świętej?
Ofiara Mszy Świętej jest składana samemu tylko Bogu.
Skoro Ofiara Mszy Świętej jest składana samemu tylko Bogu, to dlaczego tak wiele Mszy jest sprawowanych na cześć Najświętszej Maryi Panny i świętych?
Msza sprawowana na cześć Najświętszej Maryi Panny i świętych jest zawsze Ofiarą składaną samemu tylko Bogu, a powiada się, że jest ona odprawiana na cześć Najświętszej Maryi Panny i świętych, aby podziękować Bogu za Jego dary, których udzielił tym świętym, a także, aby za ich pośrednictwem otrzymać od Boga większą obfitość łask, których potrzebujemy.

W dzisiejszą uroczystość Św. Stanisława, dziękujmy Panu Bogu za świadectwo świętego Biskupa i Męczennika.
Kto Polak, niech przybiega – o ile możności – na Mszę Świętą, aby przez wstawiennictwo Św. Stanisława żarliwie prosić Boga o odrodzenie wiary katolickiej w naszej Ojczyźnie!