Z dzisiejszej Lekcji mszalnej

“Wiecie, bracia moi najmilsi. Niech zaś każdy człowiek będzie skory do słuchania, a powolny do mówienia i powolny do gniewu. Gniew bowiem męża nie powoduje sprawiedliwości Bożej. Przeto odrzuciwszy wszelki brud i nadmiar złości, przyjmijcie w cichości słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze” (Jk 1, 19-21).