Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie na IV Niedzielę po Wielkanocy, 7.05.2023

Kazanie na IV Niedzielę po Wielkanocy, 7.05.2023 r.
Lekcja: Jk 1, 17-21
Ewangelia: J 16, 5-14

Abyśmy duszę swoją zbawili, słuchajmy i trzymajmy się pasterzy – choćby ich dzisiaj było bardzo niewielu – którzy wiernie strzegą i krzewią katolicki depozyt wiary, za wzorem świętych męczenników i świętych pasterzy!

Święty Florianie, módl się za nami.
Święty Stanisławie, módl się za nami.

Pobierz »