Odpowiedzialność za słowo (5)

Sposobów, albo dokładniej się wyrażając, rodzajów obmowy jest kilka, które podchodzą pod ogólne miano obmowy. I tak: popełniamy grzech obmowy, kiedy ujawniamy złe strony lub uczynki bliźniego, gdy je powiększamy, lub przekręcamy ich naturę, albo przypisujemy ludzkim czynnościom złą intencję, lub zaprzeczamy ich dobrej w danym wypadku chęci lub woli.
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach