Z naszej kruchty strategicznej

Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie.
Dzieło jest szeroką panoramą kwestii dotyczących życia duchowego, czyli zjednoczenia duszy z Bogiem. O. Réginald Garrigou-Lagrange OP prezentuje punkt widzenia wyśmienicie katolicki: życie duchowe w oparciu o prawdy dogmatyczne. U podstaw prowadzenia życia duchowego – nieskazitelna ortodoksja. Drogocenna reguła Świętych!

Lektura może nam posłużyć nawet fragmentaryczna, na przykład według zagadnień, które nas interesują z bliska. I lektura całości dzieła – cierpliwa i niespieszna – będzie z wielką korzyścią dla naszej duszy.
Wracajmy do tego cennego opracowania na różnych etapach naszego życia. Może nam ono wystarczyć jako doskonały podręcznik do prowadzenia i rozwijania życia duchowego naszej duszy. Doskonałe kompendium życia duchowego, oparte na katolickich źródłach, m.in. pismach Doktorów Kościoła – św. Tomasza z Akwinu, św. Jana od Krzyża i św. Franciszka Salezego.
Te kwestie – kwestie dotyczące zjednoczenia duszy z Bogiem – powinny nas interesować w najwyższym stopniu, życie doczesne bowiem powinno być dla nas przygotowaniem do życia wiecznego z Bogiem!  więcej
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.