O Ofierze Mszy Świętej (17)

Jak najlepiej praktykować pobożność serca podczas Mszy Świętej?
Podczas Mszy Świętej najlepiej praktykować pobożność serca w następujący sposób:

1) Od samego początku zjednoczyć swą intencję z intencją kapłana i ofiarować Bogu świętą Ofiarę w tych celach, dla których została ona ustanowiona.
2) Łączyć się w duchu z kapłanem we wszystkich modlitwach i czynnościach Mszy Świętej.
3) Rozważać mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, brzydzić się swymi grzechami, które były powodem tej męki i śmierci.
4) Przystąpić do Komunii Świętej, albo przynajmniej łączyć się w Komunii duchowej z Komunią kapłana.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X