O Ofierze Mszy Świętej (16)

Na czym polega skromność osoby?
Skromność osoby polega przede wszystkim na skromnym stroju, na zachowaniu ciszy i skupienia, na zachowaniu – w miarę możliwości – postawy klęczącej, za wyjątkiem czasu, gdy czytane są obie Ewangelie, których słuchamy stojąc.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X