Ta sama wiara. Katolicka!

Ach, jakże można by odmawiać racji tym, którzy pośród czasu zamętu powszechnego podejmują decyzje i działania, mające na celu przywracanie i dochowanie wierności tej samej wierze, jaką nasi Rodacy przyjęli z Chrztem ponad tysiąc lat temu?