Zakusy fałszywe

Jedną z groźnych pokus jest myśl, że w moich warunkach nie da się być świętym.
Obyśmy przynajmniej trochę drzwi serca uchylili na działanie łaski i z łaską Bożą starali się współpracować rzetelnie, a wnet zobaczylibyśmy hojność Bożej pomocy i jej owoce w swojej duszy.