Przykład Świętych mobilizuje!

Obyś, widząc już tyle przykładów ludzi pobożnych, nie usypiał w sobie do reszty chęci doskonalenia się w cnotach.
Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa