Z naszej kruchty strategicznej

Dziełko nawiązujące do doktryny św. Alfonsa Marii Liguoriego, wybitnego moralisty i znawcy życia duchowego, będzie nam wielką pomocą do zapoczątkowania, prowadzenia i rozwijania życia duchowego.
Dusza ludzka jest stworzona przez Pana Boga i dla Pana Boga. Już tutaj, w doczesności, przygotowujmy naszą duszę na szczęście oglądania Boga w wieczności!

Książka, oczywiście, do lektury niespiesznej, fragmentami, z uwagą i z rozwagą, i z namysłem, aby dusza zrozumiała, skorzystała i z większą  determinacją dążyła do Boga.
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.