Uczciwy intelekt

Wnikliwa lektura tradycyjnych katolickich katechizmów uzdalnia do prawdziwej konstatacji: wiara katolicka różni się od religii, którą kilkadziesiąt lat temu narzucono i nadal narzuca się katolikom w strukturach kościelnych. Jest to różnica obiektywna. Prawy rozum i uczciwość metodologiczna nie są częste.