O Przenajświętszym Sakramencie (37)

Czy osoby przyjmujące Komunię Świętą w stanie grzechu śmiertelnego przyjmują Jezusa Chrystusa?
Osoby przyjmujące Komunię Świętą w stanie grzechu śmiertelnego przyjmują Jezusa Chrystusa, ale nie otrzymują Jego łaski, a przy tym popełniają świętokradztwo i zasługują sobie na wieczne potępienie.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X