O Przenajświętszym Sakramencie (36)

Dlaczego nawet akt doskonałej skruchy nie jest wystarczający do godnego przyjęcia Komunii Świętej przez osobę, która wie, że jest w stanie grzechu śmiertelnego?
Akt ten nie jest wystarczający, gdyż Kościół w poczuciu szacunku do tego sakramentu zarządził, że nikt w stanie grzechu śmiertelnego nie może odważyć się na przystąpienie do Komunii Świętej bez spowiedzi.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X