Żywot Św. Kazimierza

Dzisiaj w Polsce obchodzimy święto Św. Kazimierza, Królewicza. Ks. Jan Długosz, jego nauczyciel i wychowawca, napisał: “Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu” – więcej