O Przenajświętszym Sakramencie (34)

Co to znaczy być w stanie łaski Bożej?
Być w stanie łaski Bożej to znaczy mieć czyste sumienie i być wolnym od każdego grzechu śmiertelnego.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X