Z naszej kruchty strategicznej

Książeczka o podręcznym formacie, zawierająca krótkie czytanki na każdy dzień marca, przybliży nam postać Św. Józefa, jego cnoty i skuteczność jego wstawiennictwa, oraz zmobilizuje nas do ufnej modlitwy i do naśladowania Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Opiekuna Kościoła Świętego.
Niech nam towarzyszy w dniach marcowych codziennie. Uważna lektura okaże się nader pożyteczna dla naszej duszy!