Rodzina pod opieką Św. Józefa

W kultywowaniu pobożności bardzo pomocne są znaki zewnętrzne, na przykład wizerunki Świętych. Kto nie ma w domu figury bądź obrazu z wizerunkiem Św. Józefa, niech się zaopatrzy jeszcze przed 19 marca, niech przyniesie kapłanowi do poświęcenia i niech umieści w mieszkaniu na poczesnym miejscu.