O Przenajświętszym Sakramencie (33)

Jakie warunki konieczne są do godnego przyjęcia Komunii Świętej?
Do godnego przyjęcia Komunii Świętej potrzebne są trzy warunki: trzeba być w stanie łaski Bożej, należy pościć od północy aż do momentu przyjęcia Komunii Świętej*, a także wiedząc, co mamy przyjąć, należy przystępować do Komunii Świętej w sposób pobożny.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X

* W związku z wprowadzeniem Mszy Świętych wieczornych Pius XII udzielił pozwolenia, aby skrócić post do trzech godzin dla pokarmów stałych i napojów alkoholowych, a do jednej godziny dla innych napojów. Wezwał jednak, aby wierni, którzy są w stanie zachować starożytną praktykę postu eucharystycznego, zachowali ją pilnie.