O Przenajświętszym Sakramencie (28)

Dlaczego Jezus Chrystus ustanowił Przenajświętszy Sakrament?
Jezus Chrystus ustanowił Przenajświętszy Sakrament z trzech głównych powodów: aby był Ofiarą Nowego Przymierza, aby był pokarmem dla naszych dusz oraz aby był wieczną pamiątką Jego męki i śmierci oraz cennym zadatkiem Jego miłości do nas i życia wiecznego.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X