Katolicki kult: aspekt wewnętrzny i zewnętrzny

Sam czcigodny i starożytny ryt rzymski Mszy Świętej w najwyższym stopniu mobilizuje katolickich kapłanów i wiernych do pilnego uwzględnienia tych dwóch aspektów katolickiego kultu. – więcej