O Przenajświętszym Sakramencie (19)

Czy gdy Jezus Chrystus jest obecny w hostii, to przestaje być obecny w niebie?
Gdy Jezus Chrystus jest obecny w hostii, to nie przestaje być obecny w niebie, ale jednocześnie jest w niebie i w Przenajświętszym Sakramencie.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X