Nasz kontakt z Prawdą

Słuchajmy nauczania garstki katolickich duchownych, którzy wiernie krzewią katolicki depozyt wiary.

Ponadto:
Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy.
Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.

Czytajmy codziennie żywoty Świętych.
Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.

Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie pouczenia o życiu duchowym.
Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.