Źródłowo

Obrona autorytetu katolickiego duchownego i zapewnienie owocnej służby duszpasterskiej kapłana, pośród działań dezawuujących – to okoliczności, które nie tylko pozwalają, ale wprost domagają się słów i działań o charakterze autoapologetycznym. Św. Paweł Apostoł tak czynił. – więcej