Autoapologia uzasadniona

Św. Paweł Apostoł nie miał oporów, aby – kiedy zaszła potrzeba z powodu uroszczeń żydowskich – publicznie bronić swojej osoby i swojego autorytetu apostolskiego. Wątki autoapologetyczne są obecne w listach pawłowych, najobszerniej – w 2 Liście do Koryntian.
Analogicznie, na każdym etapie dziejów Kościoła – wobec uroszczeń żydowskich i innych – słusznie czynią katoliccy duchowni roztropnie broniąc swojej osoby i swojego autorytetu apostolskiego.