Źródła czyste rozumienia kapłaństwa

Kto wymądrzałby się na temat kapłaństwa, sam stawiałby się w wysoce niefortunnej roli. O tym bowiem kim jest katolicki kapłan, jakie są jego obowiązki oraz jak wierni powinni odnosić się do kapłana, o tym od wieków uczy Kościół Katolicki – pouczony Objawieniem Bożym. – więcej