Wymogi miłości Bożej

Zachowajmy pilnie stan łaski uświęcającej – żyjmy bez grzechu śmiertelnego.
Bądźmy wierni codziennej modlitwie, ofiarowując Panu Bogu sercem pokornym i ufnym dar modlitwy staranny i kompletny.

„Dalejże, marny człowieczku! Opuść na chwilę swoje zajęcia, uchyl się nieco od nawału swych myśli. Odrzuć ciążące ci troski, odłóż pochłaniające cię prace. Zajmij się choć trochę Bogiem, spocznij w Nim przez chwilę.
Wejdź do wnętrza swego serca, wyklucz wszystko, co nie jest Bogiem i co nie prowadzi do Niego. Zamknij wejście i szukaj Jego samego” (Św. Anzelm, Proslogion).