O Przenajświętszym Sakramencie (12)

Jak Kościół nazywa cudowną przemianę chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa?
Kościół nazywa tę cudowną przemianę, która codziennie dokonuje się na ołtarzach, transsubstancjacją, czyli przeistoczeniem.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X