Kilka informacji duszpasterskich

Jutro – 5 lutego – Kościół czci Św. Agatę, Dziewicę i Męczennicę. Po Mszy Świętej będzie miał miejsce obrzęd poświęcenia chleba i wody przeciw niebezpieczeństwu pożaru. W Rituale Romanum znajduje się formuła: Benedictio panis et aquae contra ignis periculum in Festo S. Agathae Virginis et Martyris. Przynieśmy ze sobą chleb i wodę.

Z racji niedyspozycji kapłana, jutro kazania nie będzie. Kilka słów kapłan powie w ramach słówka salezjańskiego.

Ogłoszenia duszpasterskie na jutrzejszą niedzielę będą dostępne pod zakładką: Ogłoszenia duszpasterskie.

Po Różańcu odbędzie się zmiana tajemnic Żywego Różańca.

Zakończyliśmy okres Bożonarodzeniowy. W niedziele po Mszy Świętej będziemy śpiewać antyfonę maryjną Ave Regina caelorum.

Nowych wiernych przybywających do naszego oratorium – bez względu na dotychczasowe przyzwyczajenia – zachęcam do ofiarowania Panu Bogu więcej czasu, zwłaszcza w niedzielę. Niech skłania nas do tego miłość Boża i świadomość niepospolitych okoliczności, w jakich żyjemy – powszechnego odstępstwa. Trzeba więc więcej się modlić! Nie wychodźmy zaraz po zakończeniu Mszy Świętej. Codzienną służbę Bożą kończymy WSPÓLNIE odmówionym RÓŻAŃCEM. Weźmy sobie do serca treści przypomniane tutaj oraz tutaj.

Omnia ad majorem Dei gloriam.
Wszystko na większą chwałę Bożą.

Salus animárum supréma lex.
Zbawienie dusz najwyższym prawem.