Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (119)

Czy możemy wspomagać dusze cierpiące w czyśćcu?
Tak, możemy wspomagać dusze cierpiące w czyśćcu, przez modlitwy, jałmużnę i wszystkie nasze dobre uczynki, oraz przez odpusty, ale przede wszystkim przez Ofiarę Mszy Świętej.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X